Kompetenser

  Landskapsarkitektur
Vi arbetar med landskapsplanering,
gestaltnings- och kvalitetsprogram,
stadsbyggnadsfrågor, natur- och kultur-
geografisk planering, miljökonsekvens-
beskrivningar, planprogram, infrastruktur,
översiktsplanering samt detaljplaner.

Markprojektering

Våra erfarna ingenjörer arbetar med
markprojektering av allt från småhus- och
flerbostadsområden, gator och vägar till
industrier. Vi utför även mass- och mängd- beräkningar.

VA-projektering

Vi arbetar med va-utredningar samt
projektering av ledningsnät inom småhus-
och flerbostadsområden.
Projekt- och byggledning
Vi ansvarar för projekt- och byggledning
av allt från mindre till större anläggningar.

Besiktning

Vi utför mark- och va-besiktningar, och
är även certifierade för besiktning av
lekplatser och dess utrustning.